PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING

Laatst bijgewerkt: 11 Maart 2020

Deze privacyverklaring werd gepubliceerd namens People Against Dirty Holdings Limited en zijn aangesloten ondernemingen (“PAD”), waarbij ‘aangesloten onderneming’ staat voor elke onderneming die rechtstreeks of onrechtstreeks People Against Dirty Holdings Limited beheert, erdoor wordt beheerd of ermee onder gemeenschappelijk beheer staat door het bezit van meer dan 50% van de aandelen met stemrecht of een gelijkaardig belang in die onderneming. Bijgevolg verwijst ‘PAD-groep’, ‘wij/we’, ‘ons’ of ‘onze’ in deze privacyverklaring naar People Against Dirty Holdings of een van zijn aangesloten ondernemingen die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt wanneer u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt. Wij nemen uw privacy serieus en zijn toegewijd aan het beschermen ervan.

Deze privacyverklaring geldt voor alle informatie, inclusief persoonlijke gegevens, die PAD online, zoals via onze website en mobiele applicaties, en offline, zoals via onze consumentenproductlijn, verzamelt.

Deze privacyverklaring legt uit:

 • Welke informatie kan worden verzameld en de manieren van verzamelen Uw informatie kan op verschillende manieren verzameld worden, bijvoorbeeld, wanneer u informatie aan ons verstrekt (zoals naam, geboortedatum, postadres en e-mailadres of andere persoonlijke informatie); wanneer u gebruikmaakt of interactie hebt met onze website, mobiele applicaties, producten of diensten, kan algemene niet-persoonlijke en andere informatie worden verzameld over het gebruik van onze websites, mobiele applicaties, producten of diensten (zoals IP-adressen en apparaat-id’s) door gebruik van geautomatiseerde technologie zoals cookies en beacons; en wanneer informatie wordt verzameld uit openbaar beschikbare bronnen of met ons wordt gedeeld door andere bronnen. Klik hier om meer te lezen. 
 • Hoe we informatie gebruiken We kunnen informatie gebruiken voor verschillende doeleinden zoals hieronder nader beschreven, waaronder u van informatie voorzien over ons bedrijf, onze producten, promoties en andere speciale aanbiedingen, uw websitebeleving personaliseren, u relevantere reclame-inhoud tonen in onze websites, websites van derden of socialmediaplatforms, en onderzoek en analyses uitvoeren betreffende onze websites, producten, marketinginspanningen en verkoop. Klik hier om meer te lezen. 
 • Wanneer we persoonlijke gegevens delen Wij verkopen of verhuren uw persoonlijke gegevens niet aan andere bedrijven, overeenkomstig algemeen begrip. Hieronder gaan we in op wetgeving in bepaalde rechtsgebieden waarin “verkopen” anders gedefinieerd kan zijn. Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen met (1) uw toestemming, (2) onze dochterbedrijven en geaffilieerden, (3) onze partners, adverteerders of andere bedrijven voor zakelijke of operationele doeleinden, (4) leveranciers die diensten namens ons leveren, en (5) anderen om aan wettelijke vereisten te voldoen.  De doeleinden die wij nastreven bij het delen van persoonlijke informatie kunnen voor elke van de bovenstaande categorieën verschillend zijn en worden hieronder in meer detail beschreven. Klik hier om meer te lezen. 
 • Hoe we informatie beschermen We gebruiken in de sector geaccepteerde veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, wijziging, verlies of misbruik. Klik hier om meer te lezen. 
 • Meer informatie over cookies, beacons en hoe u de automatische verzameling van informatie kunt stoppen Geautomatiseerde technologie (bijv. cookies en beacons) die wordt gebruikt voor het verzamelen van algemene niet-persoonlijke en andere informatie en, in sommige gevallen, online identificatoren zoals IP-adressen en apparaat-id’s. Klik hier om meer te lezen. 
 • Meer over onlinereclame op niet-gerelateerde websites (advertentieweergave of gerichte reclame door derden) en hoe u de levering ervan kunt stoppen We gebruiken informatie die door middel van geautomatiseerde technologie is verzameld (bijv. cookies en beacons) om deel te nemen aan gerichte reclame. Klik hier om meer te lezen. 
 • Welke wetten de exploitatie van de websites van PAD en internationale overdracht van persoonlijke gegevens beheersen Onze websites worden beheerd en geëxploiteerd overeenkomstig de wetten van de Verenigde Staten, terwijl ze zijn ontworpen om te voldoen aan de wetten van de landen waarin we opereren. Klik hier om meer te lezen
 • Hoe we u informeren over wijzigingen in deze privacyverklaring We kunnen deze privacyverklaring op elk gewenst moment wijzigen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen, zullen we proberen u van redelijke kennisgeving betreffende de wijzigingen te voorzien. Wijzigingen worden onmiddellijk van kracht op het moment van plaatsen van de herziene privacyverklaring op onze betreffende websites. Klik hier om meer te lezen. 
 • Hoe u met ons kunt communiceren over deze privacyverklaring of uw persoonlijke gegevens Deze privacyverklaring bevat contactgegevens voor als u vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring of uw persoonlijke gegevens. Klik hier om meer te lezen. 
 • Land- en staatspecifieke informatie Merk op dat de wetten van bepaalde landen en staten kunnen vereisen dat we specifieke informatie in deze privacyverklaring uiteenzetten als deze betrekking heeft op dergelijke landen of staten. Zie hieronder om die informatie voor deze rechtsgebieden te lezen. Dergelijke locatiespecifieke informatie maakt deel uit van deze privacyverklaring en is van toepassing op informatie die verzameld wordt door PAD, en alleen als en in de mate waarin de wetten van het betreffende rechtsgebied een dergelijke toepassing vereisen. 

De websites van PAD kunnen links bevatten naar websites die eigendom zijn van of beheerd worden door andere bedrijven. Deze websites kunnen onafhankelijk van PAD gegevens verzamelen. Wees u ervan bewust dat we geen controle hebben over en niet verantwoordelijk zijn voor de content, het privacybeleid of de praktijken van de websites van andere bedrijven. U moet de privacyverklaringen van deze websites lezen voordat u beslist of u informatie aan ze verstrekt.

LET EROP DAT ONZE WEBSITES EN MOBIELE APPLICATIES NIET BEDOELD ZIJN VOOR KINDEREN. ALS U JONGER DAN 13 JAAR BENT, VERSTREK DAN GEEN ENKELE INFORMATIE AAN ONS. WETTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN IN BEPAALDE LANDEN EN STATEN KUNNEN ECHTER HET VERZAMELEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN OUDEREN BEPERKEN EN WIJ BEOGEN DEZE WETTEN NA TE LEVEN.  U DIENT DE SECTIE “LAND- EN STAATSPECIFIEKE INFORMATIE” HIERONDER TE LEZEN.  VERSTREK GEEN ENKELE INFORMATIE ALS U VOLGENS DEZE GELDENDE WETGEVING MINDERJARIG BENT.  WIJ VERZAMELEN GEEN PERSOONSGEGEVENS VAN PERSONEN WAARVAN WE WETEN DAT HIJ/ZIJ EEN KIND IS DAT JONGER IS DAN 13 JAAR (OF OUDER ALS DE GELDENDE MEERDERJARIGHEIDSGRENS HOGER LIGT). 

LEES DEZE PRIVACYVERKLARING ZORGVULDIG DOOR, WANT DOOR ONZE WEBSITES EN MOBIELE APPLICATIES TE GEBRUIKEN ERKENT U DAT U DE VOORWAARDEN VAN DEZE PRIVACYVERKLARING BEGRIJPT EN ERMEE INSTEMT.

 

WELKE INFORMATIE KAN WORDEN VERZAMELD EN DE MANIEREN VAN VERZAMELEN

Uw informatie kan op verschillende manieren worden verzameld, inclusief: wanneer  u ons informatie verstrekt, wanneer informatie automatisch wordt verzameld of wanneer informatie met ons wordt gedeeld door een ander bedrijf.

 • Informatie die u ons verstrekt

We verzamelen informatie, inclusief persoonlijke gegevens zoals naam, geboortedatum, postadres en e-mailadres, wanneer u deze verstrekt via registratie om e-mails te ontvangen, om informatie verzoekt, opmerkingen indient, u aanmeldt voor een account op onze website of in onze mobiele applicaties, productbeoordelingen indient of deelneemt aan een promotie (bijv. prijsvraag of sweepstakes) of enquête. Als u bijvoorbeeld op de website van een tv-netwerk bent, PAD-content zoals een productpromotie bekijkt, en u kiest ervoor om informatie van PAD te ontvangen, deelt de tv-netwerkwebsite de informatie die u verstrekt met ons, zodat wij contact met u op kunnen nemen, zoals gevraagd. 

Als een PAD-website winkelmogelijkheden of andere commerciële diensten biedt, gebruikt u een bestelformulier om informatie, producten of diensten aan te vragen. Wij verzamelen informatie met betrekking tot de transactie, waaronder bestelinformatie en het verzendadres. In sommige gevallen kan u bij het invullen van het bestelformulier worden gevraagd een account aan te maken met een gebruikersnaam en wachtwoord.  Het is mogelijk dat u in het bestelformulier financiële gegevens moet verstrekken, zoals accountgegevens (inclusief gebruikersnaam en wachtwoord) of rekening- of creditcardnummers, de vervaldatum van uw creditcard, de naam op uw creditcard, uw factuuradres of andere betaalinformatie. Deze gegevens worden via een beveiligde browsersessie naar ons of onze dienstverleners verzonden. Stuur ons geen financiële gegevens buiten de beveiligde browsersessie om.

Wij beheren websites ter ondersteuning van onze zakelijke klanten en eindgebruikers van onze producten en diensten in markten als industrie, onderwijs en zorg. Als u onze websites gebruikt namens een bedrijf, kunnen we ook uw zakelijke contactgegevens (zoals e-mailadres en telefoonnummer), uw functie en details over uw bedrijf verzamelen.  Websites bedoeld voor bedrijven kunnen ook de mogelijkheid bieden om een account aan te maken voor toegang tot bepaalde diensten en inhoud. 

Wij beheren bepaalde websites voor werving van medewerkers, inclusief vacaturepagina’s en online mogelijkheden om te solliciteren.  Als u dergelijke websites gebruikt, wordt u gevraagd om een account te maken om het sollicitatieproces te beheren en, als u daarvoor kiest, vacaturemeldingen in te stellen.  U wordt gevraagd contactgegevens te verstrekken, alsmede andere informatie die relevant is voor uw sollicitatie, zoals een cv. 

Het verstrekken van persoonlijke gegevens aan ons is volledig optioneel. Als u echter weigert de details te verstrekken die essentieel zijn (bijv. zoals die in een registratieformulier worden aangegeven of zoals nodig is voor het afronden van de gevraagde transactie), is het onmogelijk sommige eigenschappen en functies van de website of mobiele applicaties te gebruiken en/of om te profiteren van onze diensten of promoties (doordat u bijvoorbeeld niet mee kunt doen aan een sweepstake of prijsvraag of geen online producten kunt kopen) of deel te nemen aan bepaalde spellen of andere online ervaringen.

 • Informatie die automatisch wordt verzameld

Zowel wij als bureaus, adverteerders en/of dienstverleners kunnen cookies, beacons of andere trackingtechnologieën in uw browser plaatsen om automatisch algemene niet-persoonlijke en andere informatie te verzamelen wanneer u een van onze websites bezoekt (meer over cookies, beacons en hoe u het geautomatiseerd verzamelen stopt komt verderop in deze privacyverklaring ter sprake). Online identificatoren, zoals uw IP-adressen en apparaat-id’s, die in sommige rechtsgebieden als persoonsgegevens worden beschouwd, kunnen ook door het gebruik van geautomatiseerde technologie worden verzameld wanneer u een van onze websites bezoekt of onze mobiele applicaties gebruikt – zie de onderstaande sectie voor meer informatie over het verzamelen van IP-adressen en apparaat-id’s en de mogelijkheid om browsegewoonten of gebruik van mobiele applicaties met uw eigen computer of een ander apparaat te koppelen.

Wanneer u zich op een website van een van onze promotie- of reclamepartners bevindt, kunnen onze cookies of beacons op uw computer worden geplaatst via PAD-content die u bekijkt (bijvoorbeeld een productpromotie of reclame).

Informatie die door cookies, beacons of andere geautomatiseerde technologie verzameld wordt, kan worden gebruikt door ons of onze promotie- of reclamepartners om u gerichte reclame te leveren. De praktijk van het weergeven van advertenties op de websites van onafhankelijke bedrijven heet gerichte reclame (meer over onlinereclame op niet-gerelateerde websites (gerichte reclame) en hoe u dit stopt komt verderop in deze privacyverklaring ter sprake).

De soort informatie die automatisch kan worden verzameld is onder andere:

 • het type internetbrowser
 • het type computer of apparaat
 • het IP-adres**
  • **OPMERKING: Een IP-adres is een nummer dat aan uw computer is toegewezen door uw Internet Service Provider (ISP) zodat u toegang heeft tot internet. Sommige ISP’s wijzen elke keer een nieuw IP-adres toe als u verbinding met internet maakt, terwijl andere ISP’s u elke keer hetzelfde nummer toewijzen als u verbinding met internet maakt. In het geval dat u elke keer hetzelfde IP-adres krijgt toegewezen, is het mogelijk informatie over uw browsegewoonten te koppelen aan uw eigen computer.
 • apparaat-id**
  • **OPMERKING: Een apparaat-id is een uniek nummer dat gekoppeld is aan uw apparaat. Via dit nummer is het mogelijk dat informatie over uw gebruik van mobiele applicaties gekoppeld wordt aan uw persoonlijke apparaat.
 • besturingssysteem
 • browsegedrag, zoals verwijzende websites, bezochte webpagina’s, bekeken of gedownloade inhoud, bestede tijd op de website en aangeklikte links 
 • aankoopgedrag, waaronder items die in een winkelmand zijn geplaatst en items die zijn achtergelaten
 • datum en tijdstip van bezoeken
 • geografische locatie, zoals land, plaats en postcode 

Deze informatie helpt ons een betere webbeleving te bieden door de prestatie van onze websites te analyseren, diagnoses te stellen van problemen met onze servers, de navigatie op de site te evalueren en door een beter begrip van de demografische gegevens van bezoekers van onze site, zodat we meer relevante content, functionaliteit en aanbiedingen kunnen leveren.  

PAD biedt ook mobiele applicaties voor gebruik op uw telefoon of andere mobiele apparaten, inclusief voor deelname aan promoties, spellen en andere online ervaringen, verbinding met “Internet of Things” of “slimme” apparaten, of een ander gebruik van diensten die wij u bieden.  Om bepaalde eigenschappen en functies te kunnen gebruiken, kunnen we technologieën inzetten die automatisch informatie van uw apparaat verzamelen wanneer u de mobiele applicaties gebruikt, zoals het soort mobiele apparaat, informatie over het besturingssysteem van uw apparaat, hoe u de mobiele applicatie of het apparaat gebruikt en uw algemene geografische locatie.

 • Informatie die door andere bronnen met ons wordt gedeeld 

We kunnen informatie over u ontvangen van andere bronnen zoals online handelaars, openbare databanken, gegevensaggregatie, wederverkopers of bedrijven/websites waarbij u hebt ingestemd met het delen van uw informatie aan andere bedrijven. Wanneer u bijvoorbeeld op de website van een tv-netwerk content van een tv-programma bekijkt, krijgt u misschien de mogelijkheid om u aan te melden voor het ontvangen van regelmatige communicaties/nieuws over het tv-programma. Bij het aanmelden kan het tv-netwerk u ook vragen of u wilt dat uw informatie gedeeld wordt met de partners van het tv-netwerk. Als u daarmee instemt en PAD is een van de tv-netwerkpartners, kan het zijn dat we enige informatie over u ontvangen.

We kunnen ook informatie over u ontvangen van socialnetworksites als u of andere gebruikers (bijv. uw “vrienden”) ons toegang verleent tot uw profielen, berichten of “relaties”, als u ons “leuk vindt”, als u reageert op reclame-inhoud op deze platforms, of als u ervoor kiest deel te nemen aan een door PAD gesponsorde pagina of programma op een socialnetworksite (bijv. de facebookpagina van PAD). De soort informatie die wij kunnen ontvangen, omvat reacties die u geplaatst of gedeeld hebt, interesses, uw locatie, directe berichten die u aan ons hebt gestuurd, en uw handelingen binnen of vanuit onze reclame-inhoud. U dient het privacybeleid en de voorwaarden van het sociale netwerk door te nemen en uw instellingen desgewenst aan te passen.

Onze websites kunnen ook “plug-ins” en andere websitefuncties van andere bedrijven bevatten, zoals de “ik vind dit leuk”-knop van Facebook Conversations en andere functies waardoor u kunt inloggen of andere websitefunctionaliteit of -interacties met socialnetworksites. Deze “plug-ins” en functies, inclusief hun werking en gebruik, en de informatie die u aan deze andere bedrijven verstrekt als onderdeel van het gebruik, worden beheerst door hun privacybeleid en praktijken. Wees u ervan bewust dat we geen controle hebben over en niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid of de praktijken van dergelijke derden. U moet de privacyverklaringen en geldende voorwaarden lezen voordat u besluit of u “plug-ins” of functies van andere websites van andere bedrijven wel of niet gebruikt.

Wij maken ook gebruik van bedrijven die beloningen en andere stimuleringsprogramma’s beheren die de levering van aanpasbare en realtime inhoud en aanbiedingen aan deelnemers van hun programma’s mogelijk maken, waaronder tegoedbonnen en kortingen.  Deze bedrijven verzamelen en delen informatie over uw aankoopgedrag.  In sommige gevallen kan dit de exacte geografische locatie omvatten van uw telefoon of een ander mobiel apparaat om u relevante realtime inhoud en aanbiedingen te kunnen aanbieden.  U dient het privacybeleid en de toepasselijke voorwaarden van dergelijke programma’s te lezen voordat u akkoord gaat met deelname.

HOE WE INFORMATIE GEBRUIKEN

Wij kunnen informatie voor verschillende doeleinden gebruiken om:

 • op uw vragen en verzoeken te reageren,
 • u van informatie over ons bedrijf, producten, diensten, promoties en andere speciale aanbiedingen te voorzien, onder meer door de levering van gerichte reclame,
 • de prestatie van advertenties en de verificatie en meting van levering te beoordelen,
 • uw websitebeleving te personaliseren via toegesneden content, advertenties en aanbiedingen,
 • u te helpen winkels in de buurt te vinden die onze producten verkopen,
 • met u te communiceren over uw account en andere zaken, en naar ons goeddunken, over wijzigingen in enig beleid van PAD die op u van invloed kunnen zijn,
 • onderzoek en analyse uit te voeren met betrekking tot onze websites, mobiele applicaties, producten, diensten, advertenties, productoverzichten, promoties en aanbiedingen, en deze te beheren en te verbeteren, en begrijpen hoe u met ons communiceert via socialmediaplatforms, waaronder, bijvoorbeeld, om onze websites en mobiele applicaties eenvoudiger in gebruik te maken met betere content door te begrijpen hoe mensen onze websites, mobiele applicaties, producten en diensten gebruiken en met ons communiceren via social media en advertenties,
 • transacties te verwerken en producten aan u te verzenden,
 • online gemeenschappen te beheren voor het delen en uitwisselen van reviews, reacties, feedback, ideeën en andere door gebruikers aangemaakte inhoud,
 • programma’s en aanbiedingen te beheren waarvoor u zich aanmeldt, inclusief sweepstakes en wedstrijden, en mobiele applicaties voor spellen en andere online ervaringen,
 • andere activiteiten te implementeren die worden vermeld op het moment dat u ons uw informatie verstrekt,
 • socialnetworkfuncties te implementeren die u hebt geactiveerd, en/of
 • alle informatie te combineren die we over u verzamelen of ontvangen voor elk van de voorgaande doelstellingen.

Voor zover u ons van financiële gegevens voorziet, in verband met winkelen of commerciële diensten, zullen we de financiële gegevens gebruiken om orders te verwerken en u de producten en/of diensten in rekening te brengen. Door uw rekeningnummer of creditcard- of debitcardnummer en gerelateerde persoonlijke gegevens te verstrekken, autoriseert u onze winkel deze informatie aan onze dienstverleners en de handelaar en de creditcardmaatschappij te geven, voor orderbevestiging en -levering, verificatie van uw identiteit en beheersing van risico’s en fraude.

WANNEER WE PERSOONLIJKE GEGEVENS DELEN

Wij verkopen of verhuren uw persoonlijke gegevens niet aan andere bedrijven, overeenkomstig algemeen begrip.  Van tijd tot tijd kunnen wij uw persoonlijke gegevens delen met onze dochterondernemingen, geaffilieerden, zakenpartners en leveranciers die ons diensten verlenen, zoals in de hieronder vermelde omstandigheden. Dit omvat het delen van uw persoonlijke gegevens met leveranciers van advertentiediensten om te gebruiken in gerichte reclame.  Deze activiteiten kunnen op grond van bepaalde wetten worden beschouwd als “verkoop”, in welk geval bekendmaking vereist is.  We kunnen ook geaggregeerde, gede-identificeerde en/of geanonimiseerde informatie met onze zakenpartners delen voor hun eigen zakelijke doeleinden.

 • Uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te mogen delen

Wij delen informatie met uw toestemming, zoals wanneer u hierom verzoekt of handelingen hiervoor verricht. Zo kunt u op onze website of bij gebruik van onze mobiele applicaties de mogelijkheid hebben om u aan te melden voor het ontvangen van informatie en/of aanbiedingen van een ander bedrijf.  Door u aan te melden stemt u ermee in dat uw informatie met een ander bedrijf wordt gedeeld. Als u ermee instemt dat uw gegevens gedeeld mogen worden, worden uw gegevens bekendgemaakt aan het andere bedrijf en zijn de gegevens die u bekend hebt gemaakt onderworpen aan het privacybeleid en de zakelijke praktijken van dat andere bedrijf.

 • Dochterondernemingen, geaffilieerden en zakenpartners van PAD

We kunnen uw gegevens delen met dochterondernemingen en geaffilieerden in de familie van bedrijven die door PAD beheerst worden, of met onze partners, adverteerders of andere bedrijven voornamelijk voor zakelijke en operationele doeleinden, waaronder gezamenlijke promotieactiviteiten met dergelijke andere bedrijven.

 • Leveranciers die namens ons diensten leveren

Wij delen uw informatie met leveranciers die diensten aan ons leveren, onder andere om ons te helpen aan uw verzoeken te voldoen, diverse functies, diensten en materialen beschikbaar te maken via onze websites en mobiele applicaties, te reageren op uw vragen, relevantere advertenties te tonen en de andere in de paragraaf hierboven “Hoe we informatie gebruiken” genoemde doelen na te streven. Tot de niet-gerelateerde bedrijven aan wie we deze informatie kunnen verschaffen behoren aanbieders van advertentiediensten (inclusief websitetrackingdiensten, advertentieruildiensten en diensten voor inventarisbeheer, en diensten voor gegevensbeheer en analyse), handelspartners, sponsors, licentiehouders, onderzoekers en andere soortgelijke partijen. We kunnen uw gegevens, zoals online identificatoren die u niet persoonlijk identificeren (bijvoorbeeld via hashing), ook gebruiken om algemene publieksegmenten op te zetten voor het leveren van gerichte reclame op socialmediaplatforms en sites van derden. Meer specifiek delen wij persoonlijke informatie met derden die klantsegmenten maken op basis van inzichten van onze websites, andere gerelateerde websites en andere bronnen zoals sociale netwerken, en advertenties leveren aan die segmenten.  

Wij kunnen ook informatie delen die is samengevoegd, gede-identificeerd of geanonimiseerd met andere bedrijven die diensten aan ons leveren, waaronder voor analyse en onderzoek.  Zo kunnen we bijvoorbeeld samengevoegde klantinformatie delen, zoals demografische gegevens, op zodanige wijze dat deze klanten niet persoonlijk te identificeren zijn, om ons te helpen zinvolle gelijkenissen te vinden om nieuwe klanten te bereiken. Met behulp van dergelijke bedrijven zijn we in staat marketingmaterialen en advertenties naar die potentiële klanten te sturen.

 • Gerechtelijke procedures en andere bijzondere omstandigheden

We kunnen uw gegevens delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals op verzoek van overheidsinstanties die een onderzoek uitvoeren; om de gebruiksvoorwaarden of andere toepasselijke beleidsregels van onze websites te controleren of af te dwingen; of ter bescherming van de rechten, eigendom, veiligheid of bescherming van bezoekers aan onze websites, het publiek of andere partijen. We kunnen uw gegevens ook vrijgeven als onderdeel van een reorganisatie of verkoop van een van onze bedrijfseenheden, divisies of merken aan een ander bedrijf.

HOE WE INFORMATIE BESCHERMEN

We nemen de veiligheid van informatie serieus en gebruiken in de sector geaccepteerde veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, wijziging, verlies of misbruik. We slaan persoonlijke gegevens bijvoorbeeld op computersystemen op met beperkte toegang en deze systemen bevinden zich in gecontroleerde faciliteiten. Wanneer we zeer vertrouwelijke informatie (zoals een creditcardnummer) via internet verzenden, beveiligen we deze door het gebruik van gegevenscoderingsmethoden.

Onthoud dat u uw creditcardnummers, burgerservicenummers en persoonlijke wachtwoorden nooit via onbeveiligde e-mail moet versturen. Onthoud ook dat u nooit uw wachtwoorden moet delen, nooit uw computer onbeheerd achterlaat en dat u altijd uitlogt wanneer u klaar bent met het gebruik ervan.

MEER INFORMATIE OVER COOKIES, BEACONS EN HOE U DE AUTOMATISCHE VERZAMELING VAN INFORMATIE KUNT STOPPEN

PAD maakt gebruik van geautomatiseerde technologie om algemene niet-persoonlijke en andere informatie te verzamelen. Automatische verzameling van informatie vindt voornamelijk plaats via het gebruik van twee technologieën: cookies en webbeacons.

 • Meer over “Cookies”

Wat een cookie is  – Een cookie is een klein bestand dat een website die u bezoekt op uw computer plaatst via uw internetbrowser. Cookies hebben de mogelijkheid om uw computer te identificeren en gegevens op te slaan, zoals de webpagina’s die u hebt bezocht, advertenties die u hebt bekeken, en de frequentie waarmee en het soort browser dat u gebruikt. Cookies kunnen ook worden gebruikt op mobiele apparaten.

Cookies worden gewoonlijk door uw internetbrowser beheerd.

Als de website die u bezoekt gratis content levert dan is het waarschijnlijk dat u ook advertenties van andere websites/bedrijven ziet. Als dat het geval is dan kan de website die u bezoekt en kunnen de bedrijven die de advertenties sponsoren hun eigen cookies in uw computer plaatsen. Het weergeven van onlinereclame op niet-gerelateerde websites wordt voornamelijk bereikt door een praktijk die gerichte reclame wordt genoemd (meer over onlinereclame op niet gerelateerde websites (gerichte reclame) en hoe u de levering ervan kunt stoppen komt verderop in deze privacyverklaring aan de orde).

Hoe cookies worden gebruikt – Cookies worden normaal gesproken gebruikt om te helpen met de beveiliging (bijv. door een beveiligde sessie te laten verlopen na een bepaalde periode van inactiviteit), de navigatie op de site (bijv. door uw voorkeuren te onthouden zodat u informatie zoals taalvoorkeur niet steeds opnieuw hoeft in te voeren), en de verbetering van uw browsebeleving (bijv. door content, advertenties of aanbiedingen te bieden die consistent zijn met uw browsegewoonten), en om gerichte reclame te kunnen tonen.

Cookies kunnen op uw computer aanwezig blijven voor de duur van een browsersessie of gedurende een vooraf bepaalde tijdperiode. Cookies die gedurende de tijd van een browsesessie op uw computer aanwezig blijven, heten “sessiecookies” (bijv. de inhoud van een online “winkelwagentje” die aan het eind van uw browsesessie verdwijnt). Cookies die gedurende een vastgestelde periode op uw computer aanwezig blijven heten “permanente cookies” (bijv. het selecteren van Nederlands op een meertalige website zodat de content in het Nederlands wordt weergegeven als u terugkomt op de website, zelfs weken of maanden later).

Cookies accepteren, uitschakelen of verwijderen – U kunt uw browser zo instellen dat u een waarschuwing krijgt als u een cookie ontvangt, zodat u kans hebt deze te accepteren of om cookies volledig te blokkeren. Raadpleeg het helpmenu van uw browser voor informatie over hoe u dit in kunt stellen.

De meeste browsers bieden u de mogelijkheid reeds opgeslagen cookies te wissen. Merk op dat het wissen van cookies waarschijnlijk een negatieve invloed heeft op de prestaties van websites die u bezoekt en, bijgevolg, dat u geen content kunt zien of applicaties kunt gebruiken die via de website worden geboden.

Raadpleeg het helpmenu van uw browser voor het wissen van cookies die reeds op uw computer zijn geïnstalleerd. Hieronder staan links naar enkele van de meest populaire internetbrowsers waar u aanvullende informatie over het beheren van cookies kunt vinden:

Bovendien kunnen sommige van onze websites en mobiele applicaties een pictogram of link bevatten (zoals “AdChoices”, “Cookie Consent” of “Do Not Sell My Personal Information”), meestal in de voettekst van de pagina, of een andere knop, waarmee gebruikers meer informatie kunnen vinden over de bedrijven die cookies op onze websites gebruiken en hun keuzes met betrekking tot deze cookies, en over hoe ze cookies kunnen uitschakelen.

We maken gebruik van dienstverleners die ons helpen bij uw privacyvoorkeuren te beheren, berichten te tonen over het gebruik van cookies door ons en, indien van toepassing, toestemming te vragen voor dat gebruik zoals wettelijk vereist. Om gevolg te kunnen geven aan uw keuze om gerichte reclame te beperken, zoals door u af te melden voor cookies die via onze website worden geplaatst, kan het nodig zijn een cookie op uw computer te plaatsen. Dit betekent dat als u deze cookies verwijdert, u zich opnieuw moet afmelden om gerichte reclame te beperken.

U kunt ook meer informatie over cookies vinden op:

https://www.allaboutcookies.org/

https://www.consumer.ftc.gov/topics/online-security

https://youradchoices.com/ of https://www.youronlinechoices.com/

 • Meer over “webbeacons”

Wat een webbeacon is  – Webbeacons zijn kleine stukjes computercode die in transparante grafische afbeeldingen worden geplaatst die op websites worden weergegeven die u bekijkt of in e-mails die u ontvangt. Webbeacons ziet u niet omdat ze gewoonlijk in een zeer klein gedeelte van een afbeelding worden geplaatst die wordt bekeken. Webbeacons staan ook bekend als pixeltags, clear-gif’s en webbugs. 

Hoe webbeacons worden gebruikt  – Webbeacons worden normaal gesproken gebruikt om websiteverkeer te monitoren. Webbeacons kunnen ook worden gebruikt met cookies om inzicht te krijgen in hoe websitegebruikers navigeren en de content verwerken die in de websites is opgenomen. Bijvoorbeeld, een bedrijf dat eigenaar is van een netwerk van websites kan webbeacons gebruiken om gebruikers te tellen en herkennen die door de verschillende websites van het bedrijf browsen. Om zo’n gebruiker te kunnen herkennen biedt de website-eigenaar de mogelijkheid de bezoeken van de gebruiker te personaliseren en ze gebruikersvriendelijker te maken.

Hoe webbeacons te verwijderen – Om webbeacons te verwijderen moet u de cookies van uw browser verwijderen (zie de sectie hierboven over “hoe cookies te wissen”).

U kunt meer informatie over webbeacons vinden op:

https://www.allaboutcookies.org/faqs/beacons.html

MEER OVER ONLINERECLAME OP NIET-GERELATEERDE WEBSITES (ADVERTENTIEWEERGAVE OF GERICHTE RECLAME DOOR DERDEN) EN HOE U DE LEVERING ERVAN KUNT STOPPEN

Wij en onze promotie- en reclamepartners gebruiken informatie die verzameld is via cookies of beacons om deel te nemen aan gerichte reclame.

Wat is gerichte reclame — Gerichte reclame is de meest gangbare manier om advertenties te plaatsen op websites van niet-gerelateerde bedrijven. Wanneer u bijvoorbeeld de website van een sportnetwerk bezoekt, kan het zijn dat u reclame ziet van niet-gerelateerde bedrijven die sportuitrusting aanbieden.

Hoe werkt gerichte reclame — Gerichte reclame maakt gebruik van technologieën zoals cookies en webbeacons om gebruiksinformatie van websites te verzamelen die u hebt bezocht. Deze informatie wordt gebruikt om te proberen inzicht te krijgen in uw mogelijke interesses en ze af te stemmen op potentiële leveranciers van gerelateerde producten en diensten. Als een van deze potentiële leveranciers een overeenkomst heeft gesloten met een website die u bezoekt om de bijbehorende advertentie te leveren, zal uw internetbrowser de passende advertentie-informatie inpassen en aan u leveren terwijl u op de niet-gerelateerde website browset.

Hoe gerichte reclame te beperken – Uw rechtsgebied kan wetten hebben aangenomen of een zelfregulerend kader voor de sector hebben ingesteld dat u de mogelijkheid biedt gerichte reclame te beperken of stoppen. Een toenemend aantal adverteerders heeft een pictogram geëmbed (zoals een “AdChoices”-pictogram) in of in de buurt van hun advertenties om naleving van toepasselijke zelfregulerende kaders aan te geven. Door dit pictogram te selecteren, wordt u doorgestuurd naar een website waarmee u de levering van advertenties op uw computer kunt beperken of stoppen. U moet echter weten dat dergelijke pictogrammen (waaronder het pictogram “AdChoices”) u alleen helpen advertenties van bedrijven te beperken die het betreffende pictogram voor het beheren van gerichte reclame hebben onderschreven.

Als en voor zover een advertentie geen toepasselijke pictogrammen bevat, moet u de website bezoeken waar u de advertentie van ontvangt of de website van de feitelijke adverteerder om het privacybeleid daarvan te bekijken, die informatie kan verschaffen over hoe u het ontvangen van hun advertenties kunt stoppen.

U vindt meer informatie over gerichte reclame en het beperken van gerelateerde advertenties op:

https://www.aboutads.info/

Merk op dat PAD geen controle over dit reclamenetwerk heeft of over de bedrijven die deel uitmaken van het netwerk.

Wat Niet volgen is – Niet volgen is een privacyvoorkeur die u in uw webbrowser in kunt stellen en die bedoeld is om u de mogelijkheid te bieden het volgen van uw onlineactiviteit op de verschillende websites te regelen.

Hoe wij op Niet volgen-signalen reageren – PAD-websites reageren momenteel niet op de Niet volgen-instellingen die via uw browser zijn ingeschakeld.

WELKE WETTEN DE EXPLOITATIE VAN DE WEBSITES VAN PAD EN INTERNATIONALE OVERDRACHT VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS BEHEERSEN

Onze websites worden beheerd en geëxploiteerd overeenkomstig de wetten van de Verenigde Staten, terwijl ze zijn ontworpen om te voldoen aan de wetten van de landen waarin we opereren.

Omdat we een internationaal bedrijf zijn, kunnen de computerservers die onze websites ondersteunen en uw persoonlijke gegevens verwerken zich buiten het land bevinden vanwaar u onze websites bezoekt en uw informatie is verzameld. Als gevolg daarvan kunnen uw persoonlijke gegevens verwerkt, bewaard en/of overgedragen worden in en naar een ander land dat niet dezelfde privacywetgeving heeft als het land waarin u verblijft. Indien dit het geval is, zullen wij uw persoonlijke gegevens overeenkomstig deze privacyverklaring afhandelen.

Merk op dat door het gebruik van onze websites of door ons te voorzien van informatie, u: (a) ermee instemt dat onze websites onderworpen zijn aan de wetten van de Verenigde Staten, en (b) akkoord gaat met de verzameling, verwerking, opslag en overdracht van dergelijke informatie in en naar de Verenigde Staten en/of andere landen.

Merk op dat de wetten van bepaalde landen en staten kunnen vereisen dat we specifieke informatie in deze privacyverklaring uiteenzetten als deze betrekking heeft op dergelijke landen of staten. Zie hieronder om die informatie voor deze rechtsgebieden te lezen. Dergelijke locatiespecifieke informatie maakt deel uit van deze privacyverklaring en is van toepassing op informatie die verzameld wordt door PAD, en alleen als en in de mate waarin de wetten van het betreffende rechtsgebied een dergelijke toepassing vereisen.

HOE WE U INFORMEREN OVER WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Merk op dat we ons het recht voorbehouden deze privacyverklaring op elk gewenst moment te wijzigen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen, zullen we proberen u van redelijke kennisgeving betreffende de wijzigingen te voorzien. Wijzigingen worden onmiddellijk van kracht op het moment van plaatsen van de herziene privacyverklaring op onze betreffende website. Controleer dit regelmatig. 

HOE U MET ONS KUNT COMMUNICEREN OVER DEZE PRIVACYVERKLARING OF UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Hebt u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring of uw persoonlijke gegevens, laat het ons weten door contact met ons op te nemen via de onderstaande e-mail- en postadressen en uw verzoek zal worden behandeld door het klantenservicecenter in de UK:

Per e-mail:   privacyinquiries@scj.com

Per post:  c/o People Against Dirty Holdings Limited – Privacy Inquiries
SC Johnson, Frimley Green Road
Frimley, Camberly GU16 7AJ
United Kingdom

Telefonisch of via het webformulier: Klik hier om naar onze “Contact”-pagina te gaan en kijk of er voor uw locatie een mogelijkheid is om contact met ons op te nemen per telefoon of via een webformulier.

Merk op dat de toepasselijke wetten van bepaalde rechtsgebieden u rechten kunnen verlenen, met inbegrip van, indien van toepassing in uw rechtsgebied, het recht ons te verzoeken om:

 • u informatie te verschaffen over de categorieën en specifieke onderdelen van de persoonlijke gegevens die we hebben verzameld over u, ons gebruik en de verwerking van dergelijke persoonlijke gegevens, inclusief het doel van ons gebruik en onze verwerking, informatie over de bron waarvan we uw persoonlijke gegevens hebben gekregen, hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken en verwerken en de categorieën van andere partijen waarmee we uw persoonlijke gegevens delen of aan wie we deze bekendmaken, en om een kopie op te vragen van de persoonlijke gegevens die we van u bewaren;
 • uw persoonlijke gegevens te corrigeren of bij te werken;
 • in de toekomst geen contact meer met u op te nemen;
 • uw persoonlijke gegevens te verwijderen;
 • te stoppen met het gebruik en de verwerking, waaronder het delen of verstrekken, van uw persoonlijke gegevens; en
 • melding te doen van elke wijziging of vereiste van verwijdering aan een andere partij waarmee we uw persoonlijke gegevens hebben gedeeld of waaraan we deze hebben bekendgemaakt.

Niet alle dergelijke rechten hoeven in uw rechtsgebied te gelden; PAD zal voldoen aan toepasselijke wetgeving.  U dient de “Land- en staatspecifieke informatie” hieronder te lezen.

Voordat wij reageren op een verzoek moeten wij mogelijk om aanvullende informatie verzoeken om te verifiëren dat het verzoek afkomstig is van de persoon waarop de persoonlijke gegevens betrekking hebben, of een gemachtigde vertegenwoordiger. Wij streven ernaar de informatie die wij verzamelen voor verificatie van de identiteit en machtiging tot een minimum te beperken, maar het niveau van verificatie dat nodig is hangt af van diverse factoren, waaronder het soort verzoek en de gevoeligheid van de persoonlijke gegevens. In sommige gevallen moeten wij om een door de overheid uitgegeven identificatie verzoeken om de identiteit te verifiëren.  Alle persoonlijke gegevens die we verzamelen in relatie tot een dergelijke verificatie worden uitsluitend gebruikt voor het beantwoorden van het verzoek.

Weet dat we in overeenstemming met onze routinematige gegevensbewaring, naar ons goeddunken en van tijd tot tijd records kunnen verwijderen die gegevens bevatten.

 

NEDERLAND –

 • AVG

LET EROP DAT ONZE EU/EER-WEBSITES NIET BEDOELD ZIJN VOOR KINDEREN ONDER DE 16 JAAR OF DE MINIMALE DIGITALE LEEFTIJD VAN TOESTEMMING IN EEN EU/EER-LIDSTAAT. ALS U ONDER DE 16 OF DE DIGITALE LEEFTIJD VAN TOESTEMMING IN UW LAND BENT, VERSTREK DAN GEEN INFORMATIE IN WELKE VORM DAN OOK. WIJ VERZAMELEN GEEN PERSOONSGEGEVENS VAN EEN PERSOON WAARVAN WE WETEN DAT HET EEN PERSOON IS ONDER DE TOEPASSELIJKE LEEFTIJD VAN TOESTEMMING VOOR GEGEVENSVERZAMELING EN VERWERKINGSACTIVITEITEN.

PAD valt onder de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), een wet voor gegevensbescherming die van toepassing is op de Europese Unie (EU) en Europese Economische Ruimte (EER), vanaf 25 mei 2018. Uw rechten onder de AVG omvatten de eerder genoemde in deze Privacyverklaring, alsmede het recht, onder bepaalde omstandigheden, zoals beschreven in de AVG:

 • om persoonsgegevens te laten overdragen aan u of een andere verwerker in een algemeen gebruikt machineleesbaar formaat (recht op gegevensoverdracht); 
 • om PAD te vragen persoonsgegevens te wissen in bepaalde omstandigheden, en als de gegevens openbaar zijn gemaakt om redelijke stappen te ondernemen om verwerkers te informeren dat voor de gegevens waarvoor u verwijdering heeft gevraagd geen links, kopieën of replicatie meer mogen bestaan (recht op wissen);
 • voor inzicht in de verwerkingsprocedures van PAD via een toegangsverzoek en deze informatie te verstrekken in een algemeen gebruikelijk elektronische vorm (recht van toegang);
 • om beperking van de verwerking van persoonsgegevens te verzoeken (recht op beperking van verwerking);
 • waar verwerking is gebaseerd op toestemming, het recht op intrekken van die toestemming;
 • om bezwaar te maken, op basis van gronden omtrent uw betreffende situatie, tegen verwerken van uw persoonsgegevens (recht op bezwaar);
 • om rectificatie van onjuiste persoonsgegevens te vragen (recht op rectificatie); en
 • om een klacht in te dienen bij de betreffende autoriteit voor gegevensbescherming. Contactgegevens voor de autoriteiten voor gegevensbescherming in de EU vindt u op https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Als u vragen heeft aan PAD omtrent de AVG dient u contact met ons op te nemen:

 • Per e-mail: privacyinquiries@scj.com
 • Per post: c/o People Against Dirty Holdings Limited – Privacy Inquiries
  SC Johnson, Frimley Green Road
  Frimley, Camberly GU16 7AJ
  United Kingdom

PAD verwerkt persoonsgegevens primair op basis van toestemming, maar kan ook persoonsgegevens verwerken als dat wettelijk verplicht is, of op basis van legitieme belangen. Zo kan PAD bijvoorbeeld persoonsgegevens verwerken die u ons verstrekt op basis van legitieme belangen zoals nodig voor (1) het beantwoorden van vragen en verzoeken, zoals bij levering van klantenservice of verwerking en oplossen van claims of geschillen die kunnen optreden, of (2) het beheer en verbetering van onze websites, zoals voor bepaling van uw locatie of taalvoorkeuren voor leveren van inhoud, als we reacties en beoordelingen op onze websites beheren om overtredingen van de gebruiksvoorwaarden te voorkomen, of waar we de werking van meldingen omtrent privacynaleving en toestemmings- en afmeldingsfuncties voor cookies mogelijk maken. Andere legitieme belangen kunnen van toepassing zijn op onze verwerking van uw gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

PAD verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor legitieme doeleinden zoals beschreven in deze privacyverklaring, indien van toepassing, of andere doeleinden die overeenstemmen met dergelijke doeleinden, en niet voor aanvullende niet overeenkomende doeleinden. Daarnaast zal PAD uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig, en zal dat alleen doen overeenkomstig de vereisten van de AVG. PAD hanteert relevante criteria voor het bepalen van de periode waarin PAD uw persoonsgegevens zal bewaren, bijvoorbeeld, de aard en categorieën van de persoonsgegevens, het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn opgeslagen (inclusief de behoefte aan verdere verwerking in overeenstemming met de legitieme doelen waarvoor ze verzameld zijn), de veiligheidsmaatregelen die kunnen worden toegepast om dergelijke informatie te beschermen en maatregelen die kunnen worden ingesteld om risico te verminderen en de mate waarin er potentiële impact is op het gegevensonderwerp (zowel positief als negatief).

Zoals we eerder beschreven in deze Privacyverklaring kunnen uw persoonsgegevens, omdat wij een internationaal bedrijf zijn, naar het buitenland overgedragen worden voor verwerking, waaronder in de Verenigde Staten. U leest hieronder meer informatie over hoe PAD voldoet aan de vereisten van de AVG in relatie tot dergelijke overdrachten naar de Verenigde Staten.

 • Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER 

We kunnen uw persoonsgegevens doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’). We proberen dat zoveel mogelijk te beperken, maar het kan onvermijdelijk zijn als bijvoorbeeld een van onze leveranciers een datacenter buiten de EER heeft. Als we uw persoonsgegevens doorgeven buiten de EER nemen we alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beveiligd en in overeenstemming met deze privacyverklaring worden verwerkt en dat er voor de doorgifte passende wettelijke waarborgen geïmplementeerd zijn. Zo zorgen we er bijvoorbeeld met name voor dat alle overeenkomsten tussen ons en de ontvanger van de gegevens door de EU goedgekeurde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming bevatten of dat de bescherming van de doorgifte van persoonsgegevens als voldoende wordt beschouwd.